Úlohou mechanické ventilace je dodávat optimální množství čerstvého vzduchu do budovy a odstraňovat z ní znečištěný vzduch. Na rozdíl od gravitační ventilace je pro mechanickou ventilaci typická možnost regulace množství vzduchu dodávaného do budovy nezávisle na povětrnostních podmínkách, kdy vliv na její intenzitu má uživatel systému. Předností systému mechanické ventilace je možnost použití zpětného získávání tepla, které umožňuje snížit náklady na vytápění a razantně zlepšit kvalitu vzduchu a životní komfort

ROZDĚLOVACÍ BOXY

Rozdělovací boxy systému PE-FLEX® slouží k propojení flexibilního ventilačního potrubí PE-FLEX® s anemostaty. Nabídka zahrnuje rozdělovací boxy vyrobené z nerezové oceli a boxy vyrobené z polykarbonátu zesíleného vlákny. Existují v různých přípojných variantách, všechny mají spojky pro připojení ventilačních kanálů s integrovaným těsněním a montují se zacvaknutím. To zaručuje velmi rychlé a jednoduché namontování rozdělovacích boxů v rozvodech. Boxy umožňují namontovat systém mechanické ventilace jak pod stropem, tak přímo na strop.

 • Boxy jsou vyrobeny z odolného polykarbonátu a mají ergonomický tvar. Výška tělesa činí pouhých 6 cm
 • Je možné je namontovat do vrstvy zateplení stropu
 • Polypropylenové přípojné spojky umožňují rychle a snadno namontovat potrubí PE-FLEX® - stačí zasunout trubku, až uslyšíte zacvaknutí.
 • Těsnění integrované ve spojce zajišťuje vysokou těsnost rozvodu
 • Boxy existují ve stropních a podlahových verzích
 • Mají držáky pro usnadnění montáže boxů
 • Existují s koncem vsuvkovým (k prodloužení tvarovkou) a spojkovým (pro přímé připojení rámečku anemostatu).
 • Jsou dostupné ve třech variantách: 5 x Ø50 mm, 2 x Ø75 mm, 3 x Ø75 mm, 2xØ90 mm.

varianty rozdělovacích boxů z polykarbonátu

podlahový box

Umožňuje
provést rozvod ve stropu, ve vrstvě izolace

Výška boxu 2x75 a 3x75 je pouhých 88 mm
rura

stropní box

Umožňuje provést montáž
boxu
a
rozvodu pod stropem

Minimální snížení stropu pro box 2x75 a 3x75 je pouhých 100 mm
rura

box se spojkou

pro přímou montáž anemostatu

Umožňuje provést montáž
rámečku anemostatu přímo v rozdělovacím boxu

Vnitřní průměr hrdla rozdělovacího boxu je 125 mm
rura

vsuvkový box

k prodlužovacímu dílu

Umožňuje provést montáž
prodlužovací trubky
na hrdlo
rozdělovacího boxu

Vnější průměr hrdla rozdělovacího boxu je 123 mm
rura

Montáž rozdělovacích boxů

Mezeru mezi otvorem ve stropu a prodlužovacím dílem je třeba utěsnit montážní pěnou

rura1

Boxy je možné montovat na strop, do zateplovací vrstvy


Minimální tloušťka izolace u trubky Ø 75 mm je 8 cm a u trubky Ø 50 mm je 5-6 cm

rura2

Pokud je strop snížený o více než 10-12 cm, je třeba použít speciální prodlužovací díl pro vsuvkový box

rura3


Montáž ventilačních kanálů PE-FLEX® do boxů

1

Před zasunutím potrubí do nástavce, je potřeba jeho konec seříznout do roviny speciálním nožem

2

Těsnění je již namontované uvnitř nástavce není potřeba ho nasazovat na potrubí jako samostatný díl

3

Seříznuté ventilační potrubí se zasune do nástavce boxu, dokud není slyšet cvaknutí

4

Stejným způsobem se k boxu přimontují ostatní trubky PE-FLEX®

rozdělovací boxy z nerezové oceli

Nabídka systému PE-FLEX® zahrnuje také širokou škálu rozdělovacích boxů vyrobených z nerezové oceli. Všechny boxy mají spojky vyrobené z polypropylenu se systémem montáže na "zacvaknutí". Jsou připravené k instalaci ventilačního potrubí PE-FLEX® s průměrem Ø50 mm, Ø75 mm a Ø90 mm a umožňují připojit anemostaty s průměrem Ø100 až Ø160 mm.

Typy boxů:

kierunkowa

Umístění rozdělovacích boxů a anemostatů

Uspořádání přívodních anemostatů by mělo zajišťovat ventilaci místností v celém jejich objemu.. Přívod vzduchu je možné provést z úrovně podlahy, stropu nebo ze stěny. Nejefektivnější je provést přívod v horní části místnosti. Odvodní anemostaty by měly být také umístěny v horní části místností (stěna, strop). Takové uspořádání přívodních a odvodních dílů zajistí správnou cirkulaci vzduchu v místnosti.

lokalizacja anemostatów

Umístění přívodních anemostatů

 • Nasávací prvky je výhodné umístit v dostatečné vzdálenosti od dveří a odvodních otvorů, aby byla do výměny vzduchu zapojen celý objem dané místnosti
 • Nasávací prvky se nesmí montovat přímo nad místy, kde pobývají lidé, (např. nad postelí, pracovním stolem, gaučem), aby to nevyvolalo nekomfortní pocit průvanu (zejména v zimě)
 • Je třeba se vyhnout montování anemostatů nad nábytkem, aby byl zajištěn volný pohyb vzduchu přiváděného do místnosti

pokoj1 pokoj2

Umístění odvodních anemostatů

 • Odvodní anemostaty se umisťují v blízkosti zdrojů opotřebovaného vzduchu
 • Pro vyrovnání proudu přiváděného a odváděného vzduchu je třeba navíc zajistit odsávací rozvod v místech, kde to napomůže zajištění dobré cirkulace vzduchu, jako jsou prostory určené ke komunikaci (např. hala, schodiště)
 • Montáž odvodních prvků se provádí podle projektové dokumentace ventilace
 • Odsávání nemontujeme nad plynovým/elektrickým sporákem, abychom zabránili pronikání mastných výparů do rozvodů
pokoj1 pokoj2

Často kladené otázky

Jakou výšku má rozdělovací box z nerezové oceli?

Výška distribučních a rozdělovacích boxů z nerezové oceli a s polypropylenovými spojkami se odvíjí od verze:

- boxy Ø50 mm mají výšku 59 mm,
- boxy Ø75 mm mají výšku 83 mm,
- boxy Ø90 mm mají výšku 100 mm,

Jakou výšku mají polykarbonátové rozdělovací boxy?

Výška tělesa boxů vyrobených z polykarbonátu je 60 mm a taková je celková výška boxů se spojkami Ø 50 mm. Těleso boxů Ø 75 mm je stejné, avšak přípojné spojky pro trubky PE-FLEX mají výšku 88 mm..

Chtěl bych udělat rozdělovací boxy k větrací mřížce - existuje taková možnost?

Je samozřejmě naprosto možné vyrobit boxy k větrací mřížce. V takovém případě si vytvořte box v programu BOXMAKER a k tomu nám zašlete přesné montážní rozměry větrací mřížky nebo i samotnou mřížku na adresu: Gdów 685, 32-420 Gdów, Polsko. Mřížku Vám po změření zašleme zpět spolu s objednanými boxy.

Mám strop tloušťky 25 cm - musím přikoupit prodlužovací nástavce k boxům?

Standardní délka hrdla u rozdělovacích boxů z nerezové oceli je 53 mm a u boxů z polykarbonátu 40 mm. Nakoupit prodlužky je tedy nutné, aby bylo možné provést montáž rychle a pohodlně.

Jak namontovat prodlužovací nástavec k rozdělovacímu boxu z polykarbonátu?

Prodlužku namontujete tak, že ji přilepíte pomocí silikonu nebo silikonového lepidla. Za tímto účelem je třeba aplikovat těsnicí přípravek na hrdlo vsuvkového boxu a zasunout prodlužku. Pro zesílení spoje je možné navíc zašroubovat dva nebo tři samořezné šrouby (šrouby do plechu) po obvodu prodlužky ve výšce vsuvkového hrdla boxu.

Musím k boxům přikupovat těsnění?

Ne. Všechny rozdělovací a distribuční boxy v nabídce PE-FLEX® mají polypropylenové spojky s integrovaným těsněním a montují se zacvaknutím. Dodatečné těsnění není zapotřebí.

Jaké rozdělovací boxy mám koupit – z nerezové oceli nebo polykarbonátové?

Můžete použít jeden i druhý typ boxu, aniž by to mělo vliv na fungování ventilačního systému. Boxy z polykarbonátu jsou levnější, zatímco ty z nerezové oceli nabízíme v širším sortimentu. Všechny mají spojky s integrovaným těsněním a montují se zacvaknutím.

VENTILAČNÍ TRUBKY PE-FLEX®

Základním prvkem ventilačního systému PE-FLEX® jsou ventilační prvky PE-FLEX® vyrobené z prvotřídního plastu PE-HD. Vnitřní hladká, dvouvrstvá ventilační trubka PF-FLEX® je určena k propojení distribučních boxů s rozdělovacími boxy a k distribuci ventilačního vzduchu. Za účelem dodatečné ochrany mají plastové ventilační kanály PE-FLEX® vnitřní povlak obsahující bakteriocidní, protiplísňová a antistatická aditiva.

 • Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu PE-HD, který zajistí plně hygienický rozvod.
 • Vnitřní vrstva ventilačního potrubí PE-FLEX® má antibakteriální, protiplísňové a antistatické vlastnosti.
 • Vnější vroubkování zajišťuje vysokou flexibilitu a odolnost trubky, hladký vnitřní povrch pak minimalizuje odpor vzduchu v rozvodu a umožňuje provádět čištění kanálů.
 • Uzavřené vzduchové mezery v obvodu trubky do značné míry tlumí hluk vyvolávaný proudem vzduchu uvnitř a zajišťují tepelnou izolaci.
 • Odolnost a dokonalá flexibilita kanálů umožňuje nainstalovat v domě zcela univerzální rozvody, např. umístěním trubek do vrstvy izolace stropu nebo do prostoru podhledu.
 • Jsou dostupné ve třech verzích - s průměrem Ø 50 mm, Ø 75 mm a Ø 90 mm.

Příklad montáže ventilačního systému

PE-FLEX®


Montáž ventilačních kanálů PE- FLEX

1

Ventilační trubky a boxy montujeme přímo na strop.

2

Instalace bude skrytá ve vrstvě izolace stropu, např. v pěnovém polystyrenu, který by měl mít minimálně stejnou tloušťku, jako je průměr trubky.

3

Dobré řešení je uložit silnější vrstvu izolace stropu a zakrýt celý ventilační rozvod

4

Podlahové vytápění lze namontovat přímo nad potrubí PE-FLEX® - oba rozvody spolu nekolidují.

5

Pro montáž rozdělovacího boxu je třeba provést otvor ve stropu. Zdola je vidět pouze anemostat, zatímco celý rozvod bude zakrytý betonovým potěrem a podlahou

Technická specifikace potrubí PE-FLEX®®

Délka
L [m]
Proud
Q [m3/h]
Rychlost
v [m/s]
Průměrná ztráta
tlaku [Pa]
Proud
Q [m3/h]
Rychlost
v [m/s]
Průměrná ztráta
tlaku [Pa]
Proud
Q [m3/h]
Rychlost
v [m/s]
Průměrná ztráta
tlaku [Pa]
2 13,90 3,03 3,7 11,495 2,5 1,3 9,207 2,01 1,8
4 13,93 3,03 8,5 11,534 2,51 6,2 9,143 1,99 6,0
6 13,84 3,01 17,0 11,562 2,52 10,5 9,262 2,02 10,3
8 13,82 3,01 26,5 11,551 2,52 17,0 9,198 2,00 16,0
10 13,88 3,02 40,7 11,552 2,52 23,0 9,171 2,00 19,2
12 13,94 3,03 49,7 11,585 2,52 30,0 9,145 1,99 25,0
14 13,85 3,02 58,0 11,540 2,51 34,3 9,128 1,99 30,0
16 13,86 3,02 69,2 11,596 2,53 43,2 9,170 2,00 32,2
18 13,91 3,03 82,3 11,575 2,52 49,5 9,102 1,98 37,2
Délka
L [m]
Proud
Q [m3/h]
Rychlost
v [m/s]
Průměrná ztráta
tlaku [Pa]
Proud
Q [m3/h]
Rychlost
v [m/s]
Průměrná ztráta
tlaku [Pa]
Proud
Q [m3/h]
Rychlost
v [m/s]
Průměrná ztráta
tlaku [Pa]
2 35,88 3,00 11,0 29,65 2,48 6,0 23,73 1,99 7,0
4 35,83 3,00 15,0 29,67 2,48 11,0 23,79 1,99 7,8
6 36,19 3,03 17,0 29,66 2,48 13,0 23,77 1,99 9,0
8 35,98 3,01 30,0 29,88 2,50 20,0 23,79 1,99 14,0
10 36,04 3,02 40,0 29,62 2,48 27,0 23,88 2,00 16,0
12 35,89 3,00 45,0 30,06 2,52 32,0 23,72 1,99 20,0
14 35,79 3,00 49,0 30,13 2,52 36,0 23,64 1,98 23,0
16 35,87 3,00 57,0 29,87 2,50 45,0 24,06 2,01 32,0
18 35,48 2,97 67,0 30,1 2,52 52,0 24,14 2,02 31,0

Nůž na řezání trubek PE-FLEX®

Nůž umožňuje velmi rychle uříznout trubku PE-FLEX®.

Díky použití nože je povrch řezu na ventilačním kanálu rovný a hladký. To umožňuje provést těsné spojení potrubí s distribučními a rozdělovacími boxy se systémem montáže zacvaknutím.

Nože existují ve třech variantách - je možné jimi uříznout trubky PE-FLEX® s průměrem Ø 50, Ø 75 nebo Ø 90 mm.

numer_nozyka numer_nozyka numer_nozyka
nozyk do rur

Spojky PE-FLEX®

button button button button
zlaczka

Novinka

Zacvakávací spojka pro trubku PE-FLEX®

Na trhu jediná spojka ke spojení PE trubek s integrovaným těsněním, s montáží zacvaknutím.

Spojka zajišťuje vysokou těsnost a trvanlivost spoje dvou dílů trubky. Nevyžaduje použití dodatečného těsnění ani utěsňování páskou.

Spojka umožňuje rychle spojit ventilační kanály PE-FLEX® s průměrem Ø 50, Ø 75 nebo Ø 90 mm.

Průchodky 4x50/2x75

przejsciowka
przejsciowka
przejsciowka

POUŽITÍ VENTILAČNÍCH PRŮCHODEK

Umožňují přivést rozvod do míst, kde není možné použít trubku Ø 75 mm kvůli tloušťce podlahy

rura1

Usnadňují vzájemné křížení ventilačních kanálů PE-FLEX®

rura2

Umožňují vzájemné křížení kanálů PE-FLEX® s jinými rozvody

rura3

Často kladené otázky

Jaké rozměry má role ventilačního potrubí PE-FLEX®, kdybych ho chtěl vyzvednout osobně?

Role potrubí mají různé velikosti v závislosti na průměru a délce trubky. Rozměry jsou tyto (průměr x výška role):
- 1,20 x 0,40 metru a hmotnost cca 17 kg u role 100 metrů trubky PE-FLEX® Ø 50 mm,
- 1,20 x 0,45 metru a hmotnosti cca 15 kg u role 50 metrů trubky PE-FLEX® Ø 75 mm,
- 1,35 x 0,60 metru a hmotnost cca 22 kg u role 50 metrů trubky PE-FLEX® Ø 90 mm,

Jaký je vnitřní a vnější průměr potrubí PE-FLEX®?

Vnitřní průměr trubky PE-FLEX® Ø 50 mm je 40 mm, vnitřní průměr trubky PE-FLEX® Ø 75 mm je 60 mm, a u trubky PE-FLEX® Ø 90 mm je to 75 mm. Přesná technická specifikace ventilačních kanálů je k dispozici v našem ceníku: cennik.peflex.pl

Jaká je těsnost rozvodů? Potřebuji ke spojkám na potrubí těsnění?

Spojky u systému PE-FLEX®, podobně jako u všech rozdělovacích a distribučních boxů, mají integrované těsnění a systém montáže zacvaknutím umožňuje dosáhnout prvotřídní těsnosti celého systému (třída „C“ podle normy PN-EN 12237). Dodatečné těsnění není zapotřebí.

Jaká je životnost bakteriocidního povlaku v trubkách?

Hladký vnitřní povrch obsahuje antibakteriální a protiplísňová aditiva ve formě aktivních částic stříbra v polymerní matrici, a to zajišťuje mnohaletou účinnost bez ohledu na teplotu vzduchu a jeho vlhkost. Vnitřní vrstva má také antistatický účinek, který redukuje usazování a hromadění prachu v potrubí.

Pokud mi bude chybět několik metrů ventilačního potrubí PE-FLEX®, budu ho moci u Vás přikoupit?

Společnost PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. neprodává ventilační potrubí na metry. Prodávají se pouze celé role.

DISTRIBUČNÍ BOXY

Distribuční boxy jsou výchozím bodem celého systému mechanické ventilace PE-FLEX®. Právě z nich jsou kanály rozváděny po celé budově pomocí zeleného ventilačního potrubí PE-FLEX®. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a mají plastové spojky se zacvakávací přípojkou. Každý ventilační systém by se měl skládat nejméně ze dvouboxů - nasávacího a odsávacího.

V systému PE-FLEX® se distribuční boxy vyrábějí na individuální objednávku - mohou mít libovolné rozměry i uspořádání přípojných hrdel. Stačí je vyprojektovat v našem programu BOXMAKER.Po objednání a zaplacení budou připravené k odeslání do 24 hodin. Optimálně zvolené distributory umožní provést ventilační rozvody a připojit rekuperátor rychleji, snadněji a lépe.

 • Jsou vyrobené z nerezové oceli a opatřené spojkami z polypropylenu s integrovaným těsněním pro montáž zacvakávacích ventilačních kanálů PE-FLEX®
 • Mohou mít jakékoli atypické rozměry a sestávat z různých kombinací přípojných spojek a hrdel – rozhodujete o tom Vy sami, upravte si je pro Váš vlastní návrh.
 • Můžete objednat rovné boxy, které se schovají v podlaze, nebo ve verzi s několika řadami hrdel.
 • Mohou mít jakékoli atypické rozměry a kombinace přípojných spojek a hrdel – rozhodujete o tom Vy sami, upravte si je pro Váš vlastní návrh.
 • Sami označíte, kde se mají nacházet montážní oka.
 • Pokud si je objednáte a zaplatíte do 15:00 v pracovní den, budou připravené k odeslání následující pracovní den!

Nakreslete, vykalkulujte a objednejte Váš vlastní distribuční box!

Boxmaker je program pro navrhování a kalkulaci distribučních boxů, který je k dispozici na stránkách:
boxmaker.peflex.plProgram umožňuje vygenerovat box s libovolnými rozměry zadanými uživatelem a vybrat k němu přípojné nástavce a spojky různého typu.

Při vytváření boxu se zobrazuje aktuální cena vygenerovaného produktu, která se mění spolu se změnou množství použitého materiálu.

komputer
PODÍVEJTE SE, JAK TO FUNGUJENAVRHNĚTE SI SVŮJ
VLASTNÍ DISTRIBUČNÍ BOX

boxmaker

Individuální distribuční box už na druhý den? Nevěříte? Podívejte se dále

jaktodziala

Často kladené otázky

Jaká je čekací doba na distribuční boxy pro individuální projekt?

Boxy navržené v programu BOXMAKER, objednané a zaplacené do 15:00 hodin (v pracovní dny), jsou připraveny k odeslání následující pracovní den.

Mohou být distribuční boxy provedeny ve tvaru „L” nebo „T”?

Ano. Je třeba navrhnout dva samostatné boxy a v poznámce k objednávce uvést, na kterých bocích mají být spojeny. Za spojení bude naúčtován příplatek.

REKUPERÁTOR

Rekuperátor je ústředním bodem systému mechanické ventilace se zpětným získáváním tepla. Je to zařízení pro nucenou výměnu vzduchu v domě, které zodpovídá za rekuperaci (zpětné získávání) tepla z odváděného vzduchu. Rekuperátor odvádí z domu znečištěný vzduch a nahrazuje ho čerstvým, filtrovaným vzduchem zvenčí, a to po celý rok a ve všech místnostech, přičemž zajišťuje tepelný komfort. Hlavními součástmi ventilační centrály jsou dva ventilátory – přívodní a odvodní, kdy zpětné získávání tepla zajišťuje tepelný výměník, v němž se dva proudy protékajícího vzduchu nesmíchávají, ale vzájemně si předávají energii, tedy teplo.

Rekuperátor spolu se systémem distribuce vzduchu PE-FLEX® tvoří kompletní systém mechanické ventilace s rekuperací tepla v domě.

icon

Montáž rekuperátoru:

Potrubí, které přivádí vzduch do zařízení a odvádí ho ven, by mělo být pokud možno krátké.

Je nezbytné zajistit přístup k zařízení za účelem výměny filtrů, provedení údržby a případných oprav.

Teplota vzduchu v místnosti, kde bude namontována centrála, by měla být vyšší než 5°C.

Je třeba počítat s možností odvádění kondenzátu do kanalizace.

Je vhodné zabránit přenosu hluku do obytných místností (nemontovat rekuperátor blízko střešního výlezu, dveří apod.)

Je nutné pamatovat na přivedení vhodného kabelu k ovladači nebo na připojení rekuperátoru k routeru (pokud bude ovládán přes internet).

house

Rekuperátor v podkroví

 • Snadné uložení přívodních a odvodních potrubí
 • Krátké díly ventilačního potrubí
 • Jednoduchá montáž
 • Nebezpečí zamrznutí centrály v nevytápěném podkroví a vysoké ztráty tepla při nedostatečné izolaci potrubí
 • Možné komplikace při odvádění kondenzátu
 • Ztížené zapojení rozvodu zemního výměníku tepla
house

Rekuperátor v obytné
budově (např. v kotelně)

 • Umístění centrály v teplé místnosti
 • Usnadněné odvádění kondenzátu
 • Snadný servisní přístup
 • Velké rozměry zařízení, které zabírá užitnou plochu
 • Riziko přenosu hluku do obytných místností při nedostatečné zvukové izolaci rozvodů
house

Rekuperátor ve sklepě

 • Snadné zajištění odpovídajícího místa pro montáž zařízení
 • Jednoduché připojení k rozvodu zemního výměníku tepla
 • Ztížené přivedení přívodních a odvodních potrubí
 • Možné komplikace s instalací rozvodů

Kam umístit přívod a vývod vzduchu?

Základní zásady montáže přívodu a vývodu vzduchu

 • Přívody vzduchu u ventilačních a klimatizačních rozvodů by měly být chráněny proti atmosférickým srážkám a větru a měly by být umístěny způsobem, který umožní přijímat co nejčistší, a v letním období také co nejchladnější vzduch.
 • Přívody vzduchu není možné instalovat v místech, kde existuje nebezpečí nasávání vzduchu vycházejícího z vývodů nebo nečistot z kouřovodů.
 • Přívody vzduchu provedené na úrovni terénu nebo na stěně dvou nejnižších nadzemních podlaží budovy by se měly při pohledu shora nacházet ve vzdálenosti nejméně 8 m od ulice a od soustředění parkovacích míst pro více než 20 vozidel, od míst, kde se shromažďují pevné odpady, kanalizační vývody a jiné zdroje znečištění vzduchu. Vzdálenost dolního okraje vstupního otvoru přívodu od úrovně terénu by měla činit nejméně 2 m.
 • Přívody vzduchu provedené na střeše budovy by měly být umístěny tak, aby se dolní okraj vstupního otvoru nacházel nejméně 0,4 m nad povrchem, na němž jsou namontovány, a to při zachování vzdálenosti nejméně 6 m od kanalizačních vývodů.
 • Vzduch vypouštěný z budov či místností, pokud je znečištěn v míře překračující požadavky stanovené zvláštními předpisy, které upravují povolené typy a množství látek znečišťujících venkovní vzduch, by měl být před vypuštěním do ovzduší očištěn.
 • Vývody vzduchu u rozvodů ventilace a klimatizace by měly být chráněny před atmosférickými srážkami a větrem a měly by se nacházet v místech, která umožňují odvádění vypouštěného vzduchu tak, aby to nevyvolalo nebezpečí pro zdraví uživatelů budovy a lidí v jejím okolí, a zároveň nemělo škodlivý vliv na budovu.
 • Dolní okraj otvoru vývodu s vodorovným výstupem vzduchu, je-li umístěn na střeše budovy, by se měl nacházet nejméně 0,4 m nad povrchem, na němž je vývod namontován, a zároveň 0,4 m nad linií spojující nejvyšší body prvků vyčnívajících nad střechu budovy, které se nacházejí ve vzdálenosti do 10 m od vývodu při pohledu shora.
 • Umístění vývodu vzduchu na úrovni terénu je přípustné pouze se souhlasem a s podmínkami stanovenými příslušným pracovníkem státní hygienické inspekce.
 • Je přípustné umístit vývod vzduchu ve stěně budovy pod podmínkou, že:
  - odváděný vzduch je bez nepříjemných pachů a zdraví škodlivých nečistot,
  - protilehlá stěna sousední budovy s okny se nachází ve vzdálenosti nejméně 10 m nebo bez oken ve vzdálenosti nejméně 8 m,
  - okna nacházející se ve stejné stěně jsou vzdálena od vývodu nejméně 3 m při pohledu shora, a pod či nad vývodem – nejméně 2 m,
  - přívod vzduchu provedený ve stejné stěně budovy se nachází nad úrovní nebo na stejné úrovni jako vývod, ve vzdálenosti nejméně 1,5 m.
 • Vzdálenost střešních vývodů, měřeno při pohledu shora, by neměla být menší než 3 m od:
  - okraje střechy, pod kterou se nachází okna,
  - nejbližšího okraje střešního okna,
  - nejbližšího okraje okna ve stěně nad střechou.

přečíst celé

ustawienie wyrzutni
info

Stručně

 • Přívod a vývod namontujte nejméně 2 metry od sebe (pokud je to možné, zvětšete vzdálenost na šest metrů nebo více).
 • Vynasnažte se, aby přívod byl proveden z té strany budovy, kde bude menší pravděpodobnost nasávání nepříjemných pachů a nečistot.
 • Namontovat přívod a vývod do podhledu je velmi dobrý nápad.
 • Přívod a vývod namontujte ve výšce nejméně dva metry od úrovně terénu.
 • Neprovádějte vývod v těsném sousedství okna.
 • Nezapomeňte na přístup k mřížkám - jednou za čas je dobré je vyčistit a zkontrolovat jejich průchodnost.

Připojení rekuperátoru k rozvodu

 • Rekuperátor by měl být připojen k ventilačnímu rozvodu pomocí pevných nebo flexibilních izolovaných kanálů.
 • Potrubí spojující rekuperátor s přívodem a vývodem, je-li vedeno vytápěnými místnostmi, by mělo mít dodatečnou vrstvu izolace minimalizující ztráty tepla v místnosti – totéž se týká kanálů vedoucích do distribučních boxů v případě, že se nacházejí v nevytápěných prostorách.
 • Průměr přípojných trubek by neměl být příliš malý. Pokud jsou jednotlivé díly dlouhé, je třeba dodatečně zvětšit jejich průměr. Pro minimalizaci odporu by mřížky přívodu a vývodu měly mít průměr také o jednu velikost větší než hrdla u rekuperátoru.
 • Na přívodní a odvodní kanály by měly být namontovány tlumiče. Distribuční boxy je možné připojit také pomocí flexibilních kanálů SONODEC CLASSIC. Tyto trubky mají mikroperforaci, která funguje jako tlumič hluku.


prezentacja rury

uwagaKONDENZACE

V případě, že není použita odpovídající izolace ventilačních trubek, může se tvořit kondenzát. K tomuto jevu může docházet v topné sezóně, kdy vnější vzduch dopravovaný ventilačními kanály má výrazně nižší teplotu, než je ta, která panuje uvnitř budovy.

Často kladené otázky

Na co je třeba pamatovat při plánování místa pro montáž rekuperátoru??

Je třeba vzít v potaz rozměry zařízení, k němuž musí být zajištěn servisní přístup (např. za účelem pravidelné výměny filtrů). Je třeba také naplánovat místo na připojení ventilačních kanálů.

Velice důležité je přivést do blízkosti zařízení odvod kondenzátu a také napájení, dále pak kabel pro připojení rekuperátoru k ovladači umístěnému v obytné části domu (na straně ovladače je vhodné ponechat elektroinstalační krabici pro usnadnění jeho montáže).

Jak často je třeba měnit filtry v rekuperátoru?

To závisí na více faktorech, jako je poloha budovy, roční doba a také typ filtrů použitých v rekuperátoru. Obvykle se filtry vyměňují po 3 až 6 měsících. Je dobré je jednou za čas vyjmout ze zařízení a vyčistit vysavačem.

Může systém PE-FLEX® spolupracovat s každým rekuperátorem?

Ano, k ventilačnímu systému PE-FLEX® je možné připojit prakticky jakýkoliv rekuperátor správně zvolený podle velikosti rozvodů.

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vybavení a příslušenství pro montáž a konečnou úpravu systému mechanické ventilace PE-FLEX® zahrnuje ventilační materiály nezbytné pro správné provedení rozvodu a jeho připojení k ventilační centrále - rekuperátoru.

Často kladené otázky

Jaký je vnější/vnitřní průměr potrubí SONODEC CLASSIC?

Rozměry izolovaných flexibilních kanálů DEC Sonodec Classic:
- model 160 – vnitřní průměr Ø 162 mm, vnější průměr Ø 210 mm*
- model 200 – vnitřní průměr Ø 203 mm, vnější průměr Ø 250 mm*
- model 250 – vnitřní průměr Ø 254 mm, vnější průměr Ø 300 mm*
* včetně izolace 25 mm

Musím dokupovat zvlášť nůž na řezání trubek PE-FLEX®?

Nůž je přidáván ZDARMA ke každé objednávce na distribuční boxy.

Na co se používají tlumiče INNO JEVEN?

Tento tlumič má průchozí otvory, díky nimž je možné regulovat průtok vzduchu, a jeho materiál a konstrukce zajišťují velmi dobré tlumicí vlastností.

ZEMNÍ VÝMĚNÍK TEPLA

Zemní výměníky tepla využívají energii nahromaděnou v zemi, kde v hloubce asi dvou metrů panuje stálá teplota. V systému ZVT se vzduch v závislosti na roční době ochlazuje (v létě) nebo ohřívá (v zimě), dříve než je přiveden do rekuperátoru. Takto lze zvýšit tepelnou efektivitu rozvodu mechanické ventilace s rekuperací.

V nabídce systému PE-FLEX® figuruje flexibilní ventilační potrubí s vnějším průměrem Ø 160 mm k provedení rozvodu od zemního výměníku tepla. Vlnitá trubka PE-FLEX® obsahuje aditiva redukující rozmnožování bakterií a plísní.

gwc

V zimě při mrazech - zahřívá venkovní vzduch na teplotu nad nulou.

Chrání rekuperátor před zamrzáním a tvořením námrazy na jeho povrchu, a tím umožňuje proudění vzduchu v množství nezbytném ke správné ventilaci bez použití předehřevu.

Za horka umožňuje ochlazování proudícího vzduchu o několik stupňů Celsia a tím zvyšuje komfort obyvatel pobývajících v budově.

NÁVRH VENTILACE

Návrh mechanické ventilace (rekuperace) obsahuje technický popis, výkresy zobrazující koncepci ventilačních rozvodů, umístění rekuperátoru, odkazy na informace o použitých dílech a kalkulaci investice. Zakoupený návrh je zpracován pouze pro mechanickou ventilaci založenou na systému PE- FLEX® pro potrubí s průřezem Ø 50 nebo Ø 75 mm.

Návrh zahrnuje:

Technický popis

Výkresy koncepce rozvodu a umístění rekuperátoru

Odkazy na informace o použitých dílech

Kalkulace investice

Schéma objednání návrhu a kalkulace systému PE-FLEX®

number

Zvolte plochu domu a přidejte návrh ke kalkulaci

number

Objednejte a zaplaťte za návrh

number

Zašlete na adresu
projekt@peflex.pl
nezbytnou dokumentaci

number

Vyčkejte na kontakt od našeho projektanta

number

Po stanoveném termínu si vyzvedněte návrh a kalkulaci na Vaší e-mailové adrese

Často kladené otázky

Jakým způsobem mohu objednat projekt?

Objednávku můžete podat přímo v našem online ceníku kliknutím SEM.

Co je potřeba k přípravě návrhu ventilace?

Po nákupu projektu je třeba zaslat na naši adresu projekt@peflex.pl popořadě:
Průměty všech podlaží budovy spolu s nanesenými změnami v návrhu
Profily A-A a B-B
Průmět vazby krovu
Soubory prosím zasílejte ve formátu DWG, JPG nebo PDF. Maximální velikost příloh je 25 MB.

Co obsahuje připravený návrh ventilace?

Návrh obsahuje technický popis, výkresy zobrazující koncepci instalace rozvodů a kalkulaci materiálů.

Jaké velikosti mám připravit otvory ve stropu?

Velkost otvoru ve stropu závisí na průměru hrdla rozdělovacího a distribučního boxu. V připraveném návrhu jsou zvoleny a popsány průměry hrdel, jaká je třeba použít. Bezpečné je provést otvor o 1-2 cm větší než průměr trubky.

Proč v obdrženém projektu není uvedena cena pro pevnou SPIRO trubku?

Neprodáváme pevné SPIRO trubky ani tvarovky z pozinkované oceli.

Chtěl bych u Vás objednat návrh. Jaká je čekací doba na zpracování návrhu?

Doba zpracování návrhu obvykle činí asi 7 pracovních dnů. Aktuální informace o době zpracování naleznete v našem ceníku: cennik.peflex.pl Projektant po zaslání objednávky informuje o stanovené lhůtě pro přípravu návrhu.

Dostal(-a) jsem návrh. Jakým způsobem teď můžu podat objednávku na kalkulovaný materiál?

Připravený návrh s kalkulací není totéž jako příprava objednávky. Objednávku je třeba zaslat na adresu: cennik.peflex.pl/koszyk

Provádíte návrhy ventilace založené na jiném systému než PE-FLEX?®

V naší nabídce máme výhradně návrh mechanické ventilace založený na využití systému PE-FLEX®.

Můžu takový návrh přiložit k dokumentům pro stavební povolení?

Námi zpracovaný návrh ventilace je ilustrativní – nemá razítka ani podpisy. Slouží jako představení záměru rozvodu potrubí a uspořádání ventilace.

Otázky k nákupům

Jak můžu podat objednávku?

Jak můžu podat objednávku?
cennik.peflex.pl - je to nejrychlejší způsob nákupu

Existuje možnost osobního odběru?

Ano, osobní odběr je možný, ale výhradně u zboží, které bylo předem objednáno a zaplaceno. Po zkompletování objednávky Vám zašleme informaci o možnosti převzetí zboží na adrese: Targowisko 529, 32-015 Kłaj

Je platba předem jediný způsob platby?

Jediný způsob platby akceptovaný společností PE-FLEX sp. z o.o. sp. k. je platba ceny za celou objednávku předem na bankovní účet.

Je možné zaplatit v hotovosti při převzetí?

Není možné platit hotově.

Budu informován o zásilce?

Ano, v den odeslání, kdy bude zboží zkompletováno, obdržíte SMS a e-mail s číslem nákladního listu a termínem, na který byla dodávka naplánována.

Chtěl bych zakoupit zboží i s montáží. Kde můžu najít nejbližšího instalatéra?

Doporučené instalatérské firmy můžete najít na adrese: peflex.pl/instalatorzy