Your Page Title

Projekt wentylacji mechanicznej

Budowa własnego domu to duże wyzwanie, dlatego warto w tej kwestii zaufać profesjonalistom. O ile samo wykonanie prac budowlanych samodzielnie dla wielu może okazać się całkiem proste, a nawet przyjemne, o tyle ich zaprojektowanie wymaga już odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Oczywistym jest zatrudnienie architekta do wykonania projektu domu, czy wprowadzenia zmian w już zakupionym projekcie, dlaczego więc tak samo oczywistym nie jest skorzystanie z pomocy projektantów poszczególnych instalacji? Dobrze działające instalacje wodno-kanalizacyjna, grzewcza, elektryczna i wentylacyjna to podstawa komfortowego życia, a budując własny dom właśnie o tym komforcie życia głównie myślimy. Projekt wentylacji mechanicznej wymaga nie tylko znajomości norm i przepisów, ale także doświadczenia w ich wykonywaniu. Polskie normy oraz obowiązujące prawo nie są w tej kwestii jednoznaczne, dlatego też doświadczenie projektanta ma tutaj kluczowe znaczenie. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Na co zwrócić uwagę w projekcie wentylacji mechanicznej?

Jest wiele czynników, które mają znaczący wpływ na poprawną pracę wentylacji mechanicznej. Aby wentylacja działała wydajnie i bezawaryjnie konieczne jest wykonanie projektu zwracając taką samą uwagę na każdy z tych czynników. 

Wydajność

Odpowiednia ilość świeżego powietrza powoduje nie tylko poprawę samopoczucia, ale wpływa pozytywnie na pracę całego organizmu. Wyliczenie odpowiedniej ilości powietrza dostarczanego do budynku uzależniona jest przede wszystkim od ilości mieszkańców oraz kubatury budynku. Nie ma jasnego wyznacznika, który mówiłby, że zawsze należy stosować się tylko do ilości użytkowników lub tylko do kubatury.

Spręż

Jeżeli uda nam się obliczyć ilość powietrza jakiej potrzebuje nasz budynek następnym krokiem jest zastanowienie się, jakiej siły potrzeba, aby wtłoczyć świeże powietrze do każdego pomieszczenia. Największe opory napotkamy na najdłuższym lub najbardziej krętym odcinku instalacji. Idealnie byłoby gdyby opory instalacji były podobne na każdym odcinku – jest to jednak możliwe tylko w teorii. Dlatego tak ważne jest, aby projekt instalacji wentylacji mechanicznej wykonywał ktoś kto zna ją nie tylko z teorii.

Dobór centrali wentylacyjnej / centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Projekt instalacji wentylacji to przede wszystkim dobór odpowiedniego urządzenia, którego wydajność, czyli ilość wtłaczanego do pomieszczeń powietrza oraz spręż – siła z jaką centrala wentylacyjna pcha powietrze do instalacji – są dopasowane do potrzeb budynku i jego mieszkańców. Do doboru centrali wentylacyjnej konieczne jest nie tylko wykonanie bilansu powietrza dla budynku, ale także rozrysowanie przebiegu instalacji wentylacji i obliczenie oporów instalacji w jej najodleglejszym punkcie. Gdy znamy już wydajność i spręż warto zwrócić także uwagę na inne aspekty jak odzysk ciepła, odzysk wilgoci, rozbudowana automatyka, systemy zapobiegania zamarzaniu, odpływ skroplin, czy umieszczenie króćców przyłączeniowych. Najlepszym urządzeniem wentylacyjnym są takie, które same w sobie posiadają system czujników umożliwiający im dostosowanie się do potrzeb budynku i jego mieszkańców jak nasze centrale z serii reQnet.

Umiejscowienie czerpni i wyrzutni

Czerpnia jest miejscem, w którym rekuperator zaciąga świeże powietrze do budynku. Wyrzutnia jest punktem, który odpowiada za usuwanie zużytego powietrza poza budynek. Czerpnię należy umieszczać na “chłodnych” ścianach budynku minimum 2 m nad ziemią, najlepiej daleko od drogi dojazdowej, miejsca parkowania pojazdów, ale zwracając uwagę na kierunki świata. Najkorzystniejsza jest ściana północna, następnie wschodnia i zachodnia. Odradza się umieszczanie czerpni na ścianie południowej ze względu na wysokie temperatury latem. Umieszczanie czerpni na dachu niesie ze sobą nie tylko ryzyko nieszczelności, ale umiejscowienie jej w odpowiednich odległościach od wywiewek kanalizacyjnych, czy kominów spalinowych może być czasem nawet niemożliwe. Wyrzutnia może być umieszczona w dowolnym położeniu, ważne aby nie znajdowała się bliżej niż 1,5 m od czerpni.

Dobór skrzynek rozdzielaczowych 

Rekuperator ma za zadanie zapewnić dopływ świeżego i odpływ zużytego powietrza z budynku. W tym celu posiada on 4 króćce przyłączeniowe o stosunkowo dużych średnicach. koniecznym jest więc zastosowanie skrzynek rozdzielaczowych, aby doprowadzić odpowiednie ilości powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Rodzaj i ilość skrzynek zależna jest od ilości punktów nawiewnych i wywiewnych oraz od możliwości montażu skrzynek w danym miejscu

Piony instalacyjne / Szachty

Określenie piony instalacyjne, czy też szachty instalacyjne to miejsca, w których poprowadzone zostaną połączenia wentylacji np.parteru z poddaszem. Z punktu widzenia użytkownika są one bardzo ważne, gdyż często zabierają one sporo miejsca w pomieszczeniach technicznych. Są one niezbędne do poprawnego działania instalacji, a ich umiejscowienie powinno być znane najlepiej przed wylaniem stropu.

Wskazówki projektowe

1. Centrala wentylacyjna powinna być umieszczona w pomieszczeniu zaizolowanym i ogrzewanym.

2. Cała instalacja powinna przebiegać w przestrzeniach ogrzewanych, izolowanych

3. Jeżeli nie można spełnić punktu drugiego, należy pamiętać o odpowiednim dobraniu izolacji zgodnie z tabelami  z rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa.

4. Nie można zapomnieć o odprowadzeniu skroplin z rekuperatora – nawet modele z wymiennikiem entalpicznym mogą produkować nieznaczne ilości skroplin

Czy projekt rekuperacji jest konieczny?

Pamiętaj poprawnie wykonany projekt instalacji wentylacji mechanicznej to połowa sukcesu na drodze do sprawnej i wydajnej wentylacji Twojego domu. Dobry projekt nie gwarantuje nam sukcesu jeśli nie idzie w parze z wykonaniem instalacji zgodnie z jego założeniami! 

Wentylacja mechaniczna bez projektu może działać, ale nie nigdy nie będzie tak ekonomiczna (mówimy o kosztach wykonania i użytkowania) jak wentylacja mechaniczna wykonana na podstawie odpowiedniego projektu!

Poznaj nasze pozostałe wpisy blogowe

Scroll to Top